Stort produktionslyft med Victorsson som partner.

TAWI är specialiserade på smart, ergonomisk lyftutrustning åt industrin. Med bas i Kungsbacka tillverkar de vakuumlyftar, mobila lyftar, kransystem, telfrar och gripverktyg med kunder över hela världen. Lene Krantz är inköpschef på företaget.

– Vi har haft ett tätt samarbete med Victorsson ända sedan 1989, säger Lene. Det senaste handlar om ett nytt koncept av mobila, elektriska lyftvagnar med mängder av användningsområden, där Victorsson är en viktig leverantör.

Det vi uppskattar med Victorsson är deras konstruktionstekniska kunskap som är oerhört värdefull för oss. Vi har täta avstämningar avseende leveranser och kvalitet och vi får konstruktiv feedback på våra ritningar. Victorsson vet hur produkterna kan göras enklare och billigare att producera. Kvaliteten är alltid prio ett och småjusteringar är ett ständigt pågående arbete. Därför värdesätter vi också den fysiska närheten som gör det enkelt att träffas. Skulle något problem i produktionen uppstå, är Victorsson här på en halvtimme.

TAWI lyftutrustning
Victorsson levererar svetsade konstruktioner och plåtdelar till TAWI i Kungsbacka där slutmonteringen sker. Lyftvagnen kan fås med en lyftkapacitet från 40 kilo upp till 250 kilo där lyftpelaren utrustas med vanliga gafflar eller gripanordningar som gör det möjligt att både lyfta och rotera lasten.