Bra produkter bygger på en smart konstruktion.

En genomtänkt konstruktion, såväl funktionsmässigt som tillverkningsmässigt är förutsättningen för en framgångsrik produkt. Därför är vi gärna med redan från start för att optimera dina möjligheter till en lönsam affär.

 

I konstruktionsfasen går vi bland annat igenom materialval, eventuella verktygsinvesteringar, processtider, materialspill, jigg/fixturer, ytbehandlingar och förpackningsmaterial för att få fram en så kostnadseffektiv och miljövänlig produkt som möjligt. Vi designar i 3D och din CAD-ritning ligger sedan till grund för din första prototyp.

Prototypen är länken till framgång.

Prototypen ger tydliga besked om designen motsvarar dina förväntningar på en bra slutprodukt.
Genom din prototyp kan förbättringsmöjligheter i konceptet identifieras, vilket ger dig ett bättre beslutsunderlag, minimerar risken för fel, förkortar ledtider och minimerar din tillverkningskostnad. Din prototyp kan fås i de flesta material och med olika ytbehandlingar. Utvecklingsarbetet sker i nära samarbete med dig som kund.

Vill du ha hjälp med din produktutveckling?

Nästa steg – produktion Kontakta oss