Vårt kvalitets- och miljöarbete.

Vår långa historia är ett resultat av vårt höga kvalitetstänkande som går ut på att verka i en ständig förbättringsprocess.

Vårt kvalitetsarbete omfattar vår dokumentation och våra medarbetare, leverantörer, produktionsmetoder, produkter och samarbetspartners.

I vårt miljöarbete strävar vi efter att utveckla och producera produkter med minsta möjliga miljöpåverkan. I detta arbete ser vi till att få ut mesta möjliga i varje plåt, återvinner spill samt använder modern produktionsutrustning som förbrukar ett minimum av energi.