I vår produktionsanläggning blir allt möjligt.

Vår produktionsanläggning är konstruerad för bästa kvalitet och kostnadseffektivitet.

Stansanläggningen är helt automatiserad och hanterar stålplåt upp till 8 mm och rostfritt upp till 4 mm. Efter stansning står våra kantpressar redo. Vi förfogar över allt från manuella till robotiserade och automatiska bock- och excenterpressar. Här utförs även hålning, gängning, prägling och gradning med fantastisk precision – snabbt och effektivt.

Behövs svetsning använder vi framför allt robotar, men vi har även certifierade svetsare som hanterar samtliga manuella svetsmetoder. I vår produktionsanläggning blir allting möjligt.

Nästa steg – ytbehandling Kontakta oss