Prototypen är länken till framgång.

Prototypen ger tydliga besked om designen motsvarar dina förväntningar på en bra slutprodukt.

Genom din prototyp kan förbättringsmöjligheter i konceptet identifieras, vilket ger dig ett bättre beslutsunderlag, minimerar risken för fel, förkortar ledtider och minimerar din tillverkningskostnad. Din prototyp kan fås i de flesta legeringar och med olika ytbehandlingar. Utvecklingsarbetet sker i nära samarbete med dig som kund.

Kontakta oss för att veta mer om prototyper