Naturbanner

Kvalitet & miljö

Genom alla år har vi haft ett högt kvalitetstänkande. Med kvalitet menar vi att dagligen leva i en ständig förbättringsprocess. Våra kvalitetssystem har implementerats under lång tid. Detta påverkar våra medarbetare, vår dokumentation, våra produkter och produktionsmetoder, våra leverantörer och övriga samarbetspartners.

För oss är det en angelägenhet att göra allt vi kan för att reducera resursanvändningen vilket präglar hela vårt företag.

Comments are closed.

Victorsson Industrier AB

Huvudkontor / Head office:
Almedalsvägen 182
SE-439 63 Frillesås, Sweden

Tel: +46 (0)340 65 75 70
Fax +46 (0)340 65 37 77
lego@victorsson.se