Prototyptillverkning

Prov- och prototyptillverkning till kund för utvärdering sker dagligen parallellt med vår löpande produktion för kvalitets- och produktionssäkring av en eventuell kommande produktion.

Comments are closed.

Victorsson Industrier AB

Huvudkontor / Head office:
Almedalsvägen 182
SE-439 63 Frillesås, Sweden

Tel: +46 (0)340 65 75 70
Fax +46 (0)340 65 37 77
lego@victorsson.se