Konstruktion & Beredning

I konstruktionsfasen läggs tidigt grunden för hur detaljen kan bli en lönsam produkt. Vi vill gärna påverka materialval, verktygsinvesteringar, processtider, materialspill och jigg/fixturkostnader i syfte att få fram en kostnadseffektiv och miljöanpassad produkt.

Vi ritar i SolidWorks3D  och för snabb beredning tar vi gärna emot era ritningar digitalt, som DXF- eller DWGfiler. I beredningsarbetet tar vi fram de verktyg, jiggar/fixturer, ytbehandling, förpackningsmaterial mm som behövs.

Comments are closed.

Victorsson Industrier AB

Huvudkontor / Head office:
Almedalsvägen 182
SE-439 63 Frillesås, Sweden

Tel: +46 (0)340 65 75 70
Fax +46 (0)340 65 37 77
lego@victorsson.se